Войнов: Данък „Натура“ дава право на избор

Написано от Публикувано вНовини
Димитър Войнов

Димитър Войнов е данъчен експерт и лектор на форума за данък уикенд. Публикуваме блиц интервю с него.

От какво следва да се ръководят фирмите, когато решават кой вариант на третиране на личното ползване е по-подходящ за тях?

ЗКПО (т. нар. данък „Натура“ – бел. ред.) дава право на избор на база за определяне на личното ползване (например – километри, часове или 50% за превозните средства), какъвто избор не съществува по ЗДДФЛ. В тази връзка фирмите, избрали ЗКПО, ще имат възможност за провеждане на данъчна политика, избирайки една или друга база за определяне на личното ползване. Така например, ако за една фирма съставянето на пътни листа е тежест, то тя, избирайки да прилага 50% база за определяне на личното ползване по ЗКПО ще може да се освободи от ангажимента за документиране (съставяне на пътни листа), каквато възможност за недокументиране не съществува по ЗДДФЛ. Казано с други думи, фирмите, избралите да прилагат ЗКПО, ще могат в определени случаи да изберат по-несправедливо данъчно третиране, за сметка на по-малко документиране.

Данъчната основа на личното ползване, подлежаща на облагане по ЗКПО е по-ясна спрямо тази по ЗДДФЛ, поради изричните разпоредби, разписани в ЗКПО. Така например, по отношение на това каква част от стойността на актива да се включи в данъчната основа, ЗКПО изрично регламентира, че това са начислените данъчни амортизации за актива, каквито регламенти в ЗДДФЛ не съществуват, поради което се създават трудности и неясноти при прилагането на ЗДДФЛ в практиката.

При избиране на ЗКПО за облагане на личното ползване, данъкът ще е за сметка на фирмата, докато при избор на ЗДДФЛ данъка ще се удържи от възнаграждението на физическото лице.

Коя е най-честата грешка, свързана с отчитането на личното ползване от гледна точка на ЗКПО?

Често допускана грешка в данъчното третиране по ЗКПО е разбирането, че за всички случаи на лично ползване на фирмени активи може да се приложи ЗКПО. За да може да се приложи ЗКПО, трябва да бъдат изпълнени определените условия в закона. Така например, новият данък по ЗКПО върху личното ползване не може да се приложи, когато:

– активите се използват изцяло за лични нужди;

– активите се използват от собственици, които не упражняват личен труд във фирмата;

– разходите, в които има елемент на лично ползване, не са свързани с актив или персонал.

Недопустимо е за една част от активите, при които има лично ползване, фирмата да прилага данъчно третиране по ЗКПО, а за другите активи да се прилага ЗДДФЛ. Не е вярно и разбирането, че за всички превозни средства в една фирма задължително трябва да се приложи една и съща база за определяне на личното ползване (километри или 50%).

Чия е тежестта на доказването на личното ползване от гледна точка на ЗКПО?

Доказването на личното ползване зависи до голяма степен от избора на базата за определянето му. Така например, при избор на база за определяне на личното ползване “километри” дружеството трябва да докаже с пътни листа изминатите километри за дейността и за лично ползване, докато при избор на база “50%” за дружеството няма ангажименти за доказване на степента на лично ползване. В общия случай доказването на степента на лично ползване е ангажимент на дружеството.

За да участвате в практикума, воден от Димитър Войнов и Валентина Василева, е необходимо да се регистрирате за участие и да заплатите таксата най-късно до 12 януари. Плащанията са само по банков път.

Economix

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *