Данък уикенд – какво ново през 2017 г.

Написано от Публикувано вПрограма
eur

Основната промяна в Закона за ДДС е усъвършенстване на режима на облагане на личното ползване по Закона за ДДС. Въвежда се праг, при което отпада въпросът за отчитане на корекции за личното ползване на мобилни телефони и подобни.

Прагът се въвежда с новата точка 83 от Допълнителните разпоредби, която засяга определението за дълготрайни активи.
За активи под 5000 лв (без имоти и коли) ще се прави еднократна корекция по чл. 73в (нов). За недвижими имоти и други материални активи (материалните активи са стоки за целите на ЗДДС) – първоначално лицето трябва да определи съотношение на личното ползване (неикономическата дейност) спрямо цялото ползване, след което ежегодно ще прави корекция на реалното лично (неикономическо) ползване спрямо първоначално определената пропорция и ще коригира за разликата.
Ако например първоначално е определено 10% лично ползване, лицето не признава данъчен кредит за тези 10% при придобиването на стоката. След което всяка година сравнява колко е личното – например, ако е 14 % в съответната година, внася допълнително 4% (разликата между първоначалбно определените 10 % и реалните 14 %) в съответната година.
Ако първоначално определеното лично ползване е 0% – т.е. ще се използват само за бизнес цели, няма да се правят ежегодни корекции, а личното ползване ще се третира като доставка на услуга.
За услугите, които са активи над 5,000 (това най-общо са нематериалните дълготрайни активи) – личното потребление се третира като доставка на услуга, както досега.

Промените в 71а и 71б въвеждат чл. 168а от директивата за ДДС. Разпоредбата е задължителна за недвижимите имоти, но държавите членки могат да я приложат и за други видове активи. България е избрала да я приложи за всички видове стоки, които са дълготрайни активи (всички коли и всички други дълготрайни активи над 5000 лева). В други страни прагът е по-голям или пък се прилага само за недвижими имоти (Германия и Холандия).

Предложението идва след като стана ясно, че България се е отказала да поддържа искането си за дерогация по директивата, което означаваше всички фирми да се натоварят със сложното отчитане на данък Уикенд.

Остава обаче въпросът за съгласуване с Данък Натура по ЗКПО, където не е предвиден праг, както и с наредбата за осигуряването, която все още не е променена. Така, въпреки данък Натура, фирмите следва да начисляват осигуровки във връзка с личните разходи на служителите си.

На тези проблеми е посветен бизнес брифингът Данък уикенд, който ще се проведе на 13 януари 2017 г.

Организира се с подкрепата на БСК

БСК

Economix

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *