Василева: Липсата на ясни критерии за дела на личното ползване е проблем

Написано от Публикувано вНовини
bbrif3

Блиц интервю с Валентина Василева, данъчен консултант, „Глобал Такс“ АД

Какви проблеми решиха последните промени в закона? И евентуално какви проблеми или неясноти създадоха?

Промените в ЗДДС за 2017 г. въвеждат изцяло нов механизъм за данъчно третиране на личното ползване на фирмени активи, а именно пропорционалния данъчен кредит. Дружествата ще са длъжни да ползват пропорционален данъчен кредит само за тази част от начисления ДДС, която съответства на стопанската им дейност, за имоти, превозни средства и други активи над 5 000 лв., които имат и лично ползване.

Неяснотите се за прилагането на закона отново ще са свързани с липсата на ясни и точни критерии за разпределение между служебно и лично ползване.
Изцяло нов момент от 2017 г. е и извършването на ежегодни корекции ако активите се ползват както за независимата икономическа дейност, така и за лично ползване.

Коя е най-честата грешка, свързана с отчитането на личното ползване на активи от гледна точка на ДДС/ЗКПО?

Най-често допусканите грешки при облагането на личното ползване са свързани с разликите между ЗДДС и ЗКПО по отношение на какви покупки/разходи се включват в данъчната основа. Често фирмите се заблуждават, че понеже ЗКПО допуска да не се води пътен лист и да се облагат 50 % от разходите, това е допустимо и за целите на ЗДДС. Това обаче е приложимо само за автомобилите, за които не се ползва данъчен кредит, защото когато се ползва ДДС е необходимо да се доказва с пътни листи използването на автомобила за ДДС-цели.

Валя Василева е лектор на Бизнес брифинг „Данък уикенд“ на 13 януари.

Прочетете още краткия коментар на Милен Райков, партньор в „Ърнст и Янг България“ и Антон Цонев, мениджър Данъци в  „Ърнст и Янг България“ , които също са лектори на форума

Economix

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *